Chương trình Cố vấn \ Cố vấn

Tinh thần đồng đội tạo nên công việc mơ ước

Người ta nói rằng một người cố vấn không phải là người đi trước bạn để chỉ cho bạn cách họ đã làm điều đó. Một người cố vấn đi bên cạnh để chỉ cho bạn những gì bạn có thể làm. 在Fishburne, chúng tôi không chỉ làm việc chăm chỉ để thấy được điều gì tuyệt vời ở bạn, những người cố vấn và cố vấn của chúng tôi giúp bạn tự mình nhìn thấy điều gì tuyệt vời ở bạn. Sau đó, giúp bạn giải phóng nó để đạt được thành công mà bạn luôn biết rằng mình có thể đạt được.

 •  
  CỐ VẤN HỌC TẬP
  Mỗi học viên được chỉ định một Cố vấn 学习 tập, người thường xuyên tiếp xúc với anh ta hàng ngày.
  Mỗi học viên tại Fishburne được chỉ định một Cố vấn 学习 tập, người tiếp xúc với học viên gần như hàng ngày. Cố vấn có trách nhiệm giúp học sinh phát triển trong học tập. Để thông báo cho phụ huynh, cố vấn liên lạc với phụ huynh định kỳ trong năm. Cố vấn là đầu mối liên hệ của phụ huynh với FMS.
 •  
  指引
  Việc dạy thêm là cần thiết, phụ huynh có thể thuê gia sư cho học sinh của mình.
  Nếu thấy cần thiết phải Dạy kèm thêm, phụ huynh có thể thuê một gia sư cho học sinh của họ. Hiệu trưởng sẽ cung cấp cho phụ huynh một danh sách các gia sư đã được phê duyệt. Phụ huynh phải làm việc trực tiếp với (các) gia sư để xác định giờ và thu xếp thanh toán
 
 

教室

下课帮忙
Thời gian 下课帮忙 bốn mươi phút có sẵn bốn ngày một tuần. Mỗi học sinh có thể tự nguyện tham dự để được hỗ trợ riêng tư hoặc để hoàn thành công việc cho lớp học đó.

学校大厅
Hội trường Nghiên cứu có giám sát được tiến hành từ Chủ Nhật đến tối Thứ Năm hàng tuần. 学习 viên có thể học trong thư viện (Thứ Hai-Thứ Sáu) hoặc trong các phòng doanh trại của họ. Gia sư được thuê (được trường chấp thuận) được phép vào khuôn viên trường trong thời gian này. Phòng Nghiên cứu được giám sát bởi các Sĩ quan TAC trong doanh trại và một giảng viên trong thư viện.

Chuẩn bị kế hoạch học tập

Việc chuẩn bị kế hoạch học tập của một 少尉 là một vấn đề quan trọng và đáng được cả 少尉 và phụ huynh của anh ta suy nghĩ. 计划 nên được thiết kế để bao gồm lịch trình của các khóa học phải được thực hiện trong số năm học quy định và các buổi học Hè sẽ dẫn đến việc tốt nghiệp. 计划 học tập cho 少尉 mới dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ và tham khảo ý kiến của 少尉 và cha mẹ của anh ta. Quy trình sắp xếp lịch trình cho một 少尉 trở về bao gồm các cuộc họp với cố vấn khoa của anh ta và xem xét lịch trình của anh ta bởi Hiệu trưởng, và phụ huynh của 学习 viên đó.